call sb's attention to sth

  1. Fiil birinin dikkatini bir şeye çekmek
  2. Fiil birinin dikkatinıbir şeye çekmek