cancel a law

  1. Fiil bir kanunu yürürlükten kaldırmak
  2. Fiil lağvetmek
  3. Fiil kanun iptal etmek