cancel a limit

  1. Fiil bir sınırı kaldırmak
  2. Fiil sınırı kaldırmak