cancel a visit

  1. Fiil bir ziyareti iptal etmek
  2. Fiil ziyareti iptal etmek