cancel procuration

bir vekâletnameyi iptal etmek Fiil