capital charges

  1. İsim bir işe yatırılmış paraların faizini ve itfasını karşılamak için gerekli tutarlar
sermaye rehini