capital-intensive

  1. Sıfat ağır yatırım+: iş gücüne oranla büyük sermaye isteyen.
    capital-intensive industry or plant.
sermaye yoğun
sermaye-yoğun
sermaye yoğunluğu
sermaye yoğunluğu (verimliliği veya kârı artırmak için ek sermaye kullanma gereksinimiyle nitelenir