1. İsim kırım, kıtal, katliam, (savaşta olduğu gibi) çok sayıda insanın öldürülmesi.
  2. İsim ceset, ölü bedeni, ceset yığını.