carried to be forward

  1. Fiil (bir hesap bakiyesinin) bir sonraki muhasebe dönemine devredilmek
(yekûnu) yeni hesaba nakletmek Fiil