carry one's life in one's hands

  1. Fiil ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olmak
  2. Fiil hayatını tehlikeye atmak
  3. Fiil hayatıni tehlikeye atmak