metodik bir şekilde
adım adım ilerlemek Fiil
hayatıni tehlikeye atmak Fiil
ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olmak Fiil
hayatını tehlikeye atmak Fiil
amacına ulaşmak Fiil
kendi fikrini kabul ettirmek Fiil
fikrinin doğruluğunu kanıtlamak Fiil
amacına erişmek Fiil
ticaretinin yüzde 40'ını kendi gemileriyle yapmak Fiil
çocuğu kucakta (kollarında) taşımak.
kesin zafere ulaşmak.
The army defeated the enemy and carried all before it until it reached the city.
bütün dünyayı yenmek Fiil
tam başarı sağlamak, büyük zafere/başarıya ulaşmak, her mukavemeti kırmak, bütün rakipleri yenmek.
riski kendine ait olmak üzere taşımak Fiil
bagajı yanında taşımak Fiil
bir işte yüzde yüz başarı kaydetmek Fiil
zararı bir yıl sonraya aktarmak Fiil
bir zararı bir yıl sonraya aktarmak Fiil
eşyasını kendi taşımak Fiil
para taşımak Fiil
(a) heveslendirmek, şevke getirmek, (b) iyi etki bırakmak, etkilemek.
kendi adı altında iş yapmak Fiil
kendi hesabına iş yapmak Fiil
işine devam etmek Fiil
yükümlülüklerini gerçekleştirmek Fiil
sözünü yerine getirmek Fiil
yükümlülüklerini yerine getirmek Fiil
vaadini yerine getirmek Fiil
sözünü yerine getirmek Fiil
stoku gelecek mevsim için saklamak Fiil
çok ağır sorumluluk taşımak, ağır sorumluluk altında olmak.
tam başarı elde etmek Fiil