carry weight (with

etkili/müessir olmak, sözünü geçirmek.
birinin üzerinde nüfuzu olmak Fiil