hastalık seyir raporu: bir hastalığın bütün evreleriyle ilerleyişinin kaydedildiği defter/dosya. İsim, Tıp
(Hukuk) içtihat kararları kitabı. İsim