case book

  1. kazai içtihatlar kitabı
  2. örnek olay kitabı
hastalık seyir raporu: bir hastalığın bütün evreleriyle ilerleyişinin kaydedildiği defter/dosya. Noun, Medicine
(Hukuk) içtihat kararları kitabı. Noun