1. İsim, Hukuk dava dosyası
  2. İsim sabıka kayıt dosyası