casual evidence

  1. bir hususun kanıtlanması için kanun veya sözleşme hükmü ile önceden saptanmış olmayıp
  2. olaya göre ileri sürülebilecek her türlü kanıt