1. İsim avanak: başkasına alet olan kimse.
  2. İsim hafif rüzgâr.
  3. İsim, Denizcilik fırışka, halat düğümü.
esinti
hafif rüzgâr
bir başkan tarafından maşa olarak kullanılan kişi
avanak: başkasına alet olan kimse. İsim
hafif rüzgâr. İsim
fırışka, halat düğümü. İsim, Denizcilik