catch phrase

özlü-tümce: dikkati çeken tümce. İsim
catchword ile ayni anlama gelir. belgi, belgisöz: tekrarlana tekrarlana slogan halini almış sözcük veya deyim.