central filing

merkez arşiv müdürlüğü
merkezi dosyalama sistemi