certification of disaster loss

  1. doğal afet sonucu hasar ve hayvanlarda zarar meydana geldiğini bildiren beyanname