certified public accountant

  1. İsim, Muhasebe serbest muhasebeci mali müşavir
  2. hesap uzmanı
  3. yeminli hesap uzmanı
  4. (US) bağımsız muhasebe denetçisi
  5. yetkili kamu muhasebecisi
  6. ABD'de mesleki muhasebecilik sınavlarını kazanmış kişi
  7. (US) hesap uzmanı
  8. (US) yetkili kamu muhasebecileri birliği üyesi kamu muhasebecisi
  9. İsim, Muhasebe serbest muhasebeci
yeminli mali müşavir İsim, Muhasebe
serbest muhasebeci İsim, Muhasebe
serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) İsim, Muhasebe