1. İsim hububat kabuğu, sap kırıntısı, çöp.
  2. İsim (yem olarak kullanılan) saman.
  3. İsim önemsiz şey/sorun/mesele, saçma/zırva söz.
    to separate the wheat from the chaff: önemli sorunları önemsizlerinden ayırmak.
  4. İsim bürgü: çiçek ve bazı bitkilerin zar gibi kapçıkları.
  5. şaka, lâtife, takılma.
  6. şakalaşmak, şaka yapmak, lâtife etmek, takılmak.
iyiyi kötüden ayırt etmek Fiil
iyiden kötüyü ayırt etmek Fiil
buğdayı savurup tanelerini ayırmak Fiil