chaff

  1. Noun hububat kabuğu, sap kırıntısı, çöp.
  2. Noun (yem olarak kullanılan) saman.
  3. Noun önemsiz şey/sorun/mesele, saçma/zırva söz.
    to separate the wheat from the chaff: önemli sorunları önemsizlerinden ayırmak.
  4. Noun bürgü: çiçek ve bazı bitkilerin zar gibi kapçıkları.
  5. şaka, lâtife, takılma.
  6. şakalaşmak, şaka yapmak, lâtife etmek, takılmak.
iyiyi kötüden ayırt etmek Verb
iyiden kötüyü ayırt etmek Verb
buğdayı savurup tanelerini ayırmak Verb