şubeler zinciri
nedensellik zinciri
meratibi silsile: yetki sırasına göre makam ve rütbeler.
a military chain of command. İsim
olaylar zinciri
deliller zinciri
sıradağlar İsim
dükkânlar zinciri
vukuatlı tapu kaydı İsim, Hukuk
kanıtlar zincirindeki eksik halka
Tel ürünleri, zincir ve yayların imalatı (NACE kodu: 25.93) İsim, Sanayi ve Zanaatler