1. İsim meydan okuma.
  He accepted his friend's challenge to swim across the river.
  to issue (or put
  out) a challenge: meydan okumak.
  challenge-cup: onur kupası.
  challenge-match: intikam maçı.
 2. İsim çetin iş, mücadele, yarışma, büyük çaba/emek/gayret ve sebat isteyen ve başarıldığında şeref/itibar kazandıran
  iş.
  Exploring outer space is a challenge to mankind. This work is a challenge to me.
 3. İsim düelloya/dövüşe davet.
 4. İsim izaha/ispata davet.
  a challenge to the treasurer to itemize expenditure.
 5. İsim, Askerlik2 nöbetçinin “dur!” emri, kimlik veya parola sorması.
  The stranger was met a challenge at the town's gates.
 6. İsim, Hukuk yargıcı veya jüriyi reddetme.
 7. İsim (a) oy'un hükümsüz olduğu iddiası, (b) oy verenin yasal yeterliği olmadığı iddiası, (c) bir şeyin yasalara/yöntemlere/törelere
  uygun olmadığı iddiası.
  The election of the new government was met by a challenge from its opponents.
 8. İsim mücadele azmini artıran zorluk; ilgi/dikkat/düşünce gerektirme niteliği.
  This job is too dull, I want
  one with more challenge.
 9. İsim (avcılıkta) avın izini bulan köpeğin havlaması.
 10. İsim, İletişim kimlik sorma işareti (örneğin radarda).
 11. Fiil meydan okumak, mücadeleye/yarışmaya/müsabakaya/düelloya davet etmek, “hodri meydan!” demek.
  I challenged
  him to a game of tennis.
  to challenge someone: birine meydan okumak.
 12. Fiil gerektirmek, iddia/talep etmek.
  an event that challenges explanation: açıklanması gereken bir olay.
 13. Fiil şüphe uyandırmak, geçerli olmadığını savunmak, şüphe/itiraz etmek.
  to challenge someone's authority:
  birinin yetkili olmadığını iddia etmek.
 14. Fiil, Askerlik2 “dur!” emri vermek, kimlik veya parola sormak.
  The sentry challenged the stranger at the gates.
 15. Fiil, Hukuk yargıcı/jüri üyesini reddetmek.
  We have decided to challenge Mr. Brown because we do not believe he
  will be fair to the person we are representing in court.
 16. Fiil (ilgi vb.) uyandırmak, canlandırmak, çekmek, celbetmek, üzerinde toplamak.
  a matter that challenges
  attention: dikkat çeken bir husus.
  Math challenges him but history bores him: Matematik ilgisini çekiyor, tarih ise ona usanç veriyor.
 17. Fiil (a) oy pusulasının geçersizliğini iddia etmek, (b) seçmenin kanunen yetersiz olduğunu iddia etmek.
 18. Fiil hak iddia etmek.
 19. Fiil itirazda bulunmak, doğru/yasal olmadığını savunmak.
  He challengeed the justice of the new law.
 20. Fiil (av köpeği) kokuyu alınca havlamak.
 21. Fiil çalışma/mücadele/yarışma azmi ve isteği vermek, çalışma hırsını körüklemek, yeteneklerini gösterme fırsatı vermek.
düello davetini kabul etmek Fiil
düelloyu kabul etmek Fiil
rekabeti kabul etmek Fiil
anayasaya aykırılık iddiası İsim, Hukuk
esastan red
temel yeminli red
jüri üyelerinin red gerekçesi
gerekçe göstermeden jüri üyelerinin mutlak red hakkı
mutlak ret hakkı (sanığın , jüri üyelerinin belli bir bölümünü neden göstermeden , yani mutlak olarak ret hakkı
güçlük teşkil etmek Fiil
zorluk teşkil etmek Fiil
zorlayıcı olmak Fiil
hâkimin veya jüri üyesinin tarafsızlığına engel yaratacak bir nedenden reddi
hâkimin veya jüri üyesinin tarafsız olmasına engel oluşturabilecek olan bir neden yüzünden reddi
reddetme hakkı
zorluğun üstesinden gelmek Fiil
zorlukla başa çıkmak Fiil
birini düelloya davet etmek Fiil
posta koymak (argo) Fiil
ücret talebi
bir hâkimi reddetmek Fiil
bir jüri üyesini reddetmek Fiil
bir delile itiraz etmek Fiil
bir oyun geçerliğini kabul etmemek Fiil
bir tanığı reddetmek Fiil
bir tanığa itiraz etmek Fiil
bir seçimin geçerliğini kabul etmemek Fiil
seçime itiraz etmek Fiil
bir seçime itiraz etmek Fiil
bir bilirkişiyi reddetmek Fiil
eleştiriyi davet etmek Fiil
çalenç kupası İsim
çelenc kupası İsim
jüri üyelerinin reddi
jürinin reddi
hâkimin veya jüri üyesinin tarafsızlığına engel olabilecek bir nedenden reddi
jüri üyelerini reddetmek Fiil
bir tanığın reddi
şahitlerin reddi
hâkimin reddi
birinin haklarını kabul etmemek Fiil
birinin mirasta hakkı olduğunu reddetmek Fiil
bir beyanın doğruluğunu reddetmek Fiil
bir ifadenin doğruluğunu reddetmek Fiil
blok halinde jüriyi reddetmek Fiil
jüri üyelerini reddetmek Fiil
ehliyeti reddetmek Fiil
hâkimi reddetmek Fiil
jüri üyelerini toptan reddetmek Fiil
resmi formalitelerin kanuniliğini reddetmek Fiil
geçerliği reddetmek Fiil
bir evrakın geçerliğini kabul etmemek Fiil
bir belgenin geçerliğini kabul etmemek Fiil
jürinin tamamının reddi
(Br) jürinin tamamının reddi
(Br) münferit bir jüri üyesinin reddi