character witness

  1. İsim karakter tanığı: mahkemede davacı veya sanığın doğruluk, dürüstlük, iyi ahlâk ve şöhreti için tanıklık yapan kimse.
bir tanığın karakteri aleyhinde konuşmak Fiil