1. İsim yanlış veya saçma (olduğu açıkça görülen) davranış/tutum/durum.
    put on a charade: hiç samimî davranmamak.