child labor

  1. İsim, Hukuk çocuk emeği
  2. İsim, Hukuk çocuk işçiliği
  3. İsim çocuk çalıştırılması: yasaların izin verdiği yaştan küçük çocukların işçi olarak kullanılması
çocuk işçiliği İsim, Hak ve Özgürlükler