(argo) gevezelik
senli benli konuşma
çenesini dağıtmak Fiil
çene.
(jimnastik) çeneyi çubuk hizasına getirmek.
(keman vb.) çene hizasına kaldırmak, boynunun altına sıkıştırmak.
çene çalmak, gevezelik etmek.
konuşmak, çene çalmak.
çene bağı: şapkaların çene altından bağlanan bağı. İsim
kozmetik çene tedavisinde çeneyi tutan bağ. İsim
gemin çene altı bağı. İsim
kibar, nazik ve resmî konuşma. İsim
sohbet, yârenlik, ahbaplık, musahabe. İsim
(ünlem olarak) selam! (kadeh tokuşturmada) şerefinize! İsim
çifte gerdan.
double chin-chinned: çifte gerdanlı. İsim
tıraş olurken çenesini kesmek Fiil
umudun kırılmasın, cesur ol, umutsuzluğa kapılma, gönlünü ferah tut. (Kısaca
chin up ile ayni
anlama gelir.
) 3.
take it on the chin
argo (a) tam başarısızlığa/hezimete uğramak, mağlûp/münhezim olmak, (b) cezaya/ıstıraba katlanmak.
Enseyi karartma. Cümle
Moralini bozma. Cümle
(a) yenilmek, (b) dayanmak.
cesaretle katlanmak Fiil
ağır bir darbe almak Fiil
boğazına kadar