choose to do something

birşeyi yapması için birini seçmek Fiil
birşeyi yapmak için birini seçmek Fiil