church father

  1. Hristiyanlığın ilk zamanlarındaki dinî metinleri kaleme alan yazar.