civil injury

  1. ferde yapılan zarar
  2. ferdi hakların ihlâli
  3. bireye yapılan zarar
  4. dava edilebilecek hasar
  5. dava zarar ziyan
  6. dava edilebilecek zarar ziyan
ferdi hakların ihlali için dava açmak Fiil