claim prevention

  1. (kaza sigortasında) hasar talebinde bulunmasını önleme
hasar talebinde bulunulmasını önleme
hasar talebinde bulunmasını önleme