1. İsim, Hukuk iddiayı ileri süren
  2. İsim, Hukuk davacı
  3. İsim iddia eden, hak talep eden, davacı.
karşıt iddiada bulunan
iflas muamelelerinde üstünde hakları veya çıkarı olduğu iddiasıyla bir şeyi yedinde tutan kişi
mukabil iddiada bulunan
sahipsiz mülk
ipotek hakkı sahibi
rehin hakkı sahibi
sahte mehdi İsim, Din ve İnanç
herkesten önce satın alma hakkını talep eden
haklı taht sahibi
haklı talep sahibi
bir şikâyet sahibinin talebini yerine getirmek Fiil
tahta talip olan
iyi niyetle kendi mülkü saydığı bir arazinin üzerinde ıslahatta bulunan kişiye tazminat hakkı tanıyan kanun