claimant

  1. Noun, Law iddiayı ileri süren
  2. Noun, Law davacı
  3. Noun iddia eden, hak talep eden, davacı.
karşıt iddiada bulunan
iflas muamelelerinde üstünde hakları veya çıkarı olduğu iddiasıyla bir şeyi yedinde tutan kişi
mukabil iddiada bulunan
sahipsiz mülk
ipotek hakkı sahibi
rehin hakkı sahibi
sahte mehdi Noun, Religion-Faith
herkesten önce satın alma hakkını talep eden
haklı taht sahibi
haklı talep sahibi
bir şikâyet sahibinin talebini yerine getirmek Verb
tahta talip olan
iyi niyetle kendi mülkü saydığı bir arazinin üzerinde ıslahatta bulunan kişiye tazminat hakkı tanıyan kanun