clear estate

  1. ipoteksiz emlak
  2. üzerinde ipotek gibi herhangi bir hak tesis edilmemiş gayri menkul
  3. üzerinde herhangi bir hak tesis edilmemiş gayrimenkul
bir mülkü borçtan kurtarmak Fiil
ipoteği kaldırmak Fiil