1. Fiil uzaklaşmak
  2. Fiil ayrılmak
  3. Fiil bedelini ödeyerek bir şeyi yükümlülükten kurtarmak
birikmiş işleri temizlemek Fiil
biriken işleri temizlemek Fiil
stoku tasfiye etmek Fiil
ipotek borcunu ödeyerek kaldırmak Fiil
depoyu düzenlemek Fiil
(a) kaçmak, tüymek, sıvışmak.
We were warned to clear off before the floods came. (b) kaybolmak,
dağılmak, yokolmak.
When the smoke cleared away, we saw that the house was in ruins. (c)
clear away: kaldırmak, temizlemek, derleyip toplamak.
I'll just clear the plates away, then I'll have a rest.