clear property

bir gayrimenkul üzerindeki ipoteği kaldırmak Fiil