clear the docket

  1. Fiil duruşma sırasını bekleyen davaları temizlemek