coal measures

  1. İsim kömür yatakları, içinde madenkömürü bulunan yerküre tabakası.