coal mining industry

  1. kömür işletme sanayii
  2. İsim kömür madenciliği sektörü
kömür işletmeleri sanayii