cold shoulder

  1. İsim soğuk davranış, yüz vermeyiş.
    give someone the cold shoulder: birine yüz çevirmek, iltifat etmemek.
omuz çevirmek Fiil
sırt çevirmek Fiil
(a) soğuk davranmak, yüz vermemek, istiskal etmek, (b) görmemezlikten gelmek, kaçınmak, sakınmak.
soğuk davranmak, yüz vermemek, yüz çevirmek. Geçişli Fiil