come across with something

  1. Fiil birşeyle imdada yetişmek
  2. Fiil birşey sağlamak