1. (a) dönmek, tekrar gelmek, (b)
    argo (söyleneni) tekrarlamak, bir daha söylemek.
    come again? Efendim? Ne dedin(iz)?
sofrada et yemeğinden ikinci defa almak (bir şeyin bolluğunu ifade eder).
reşit olmak Fiil
Efendim?
Ne dedin?
Af buyur?
yeniden moda olmak Fiil
(tiyatro) yeniden sahneye konmak Fiil
arzı endam etmek Fiil
yeniden söz konusu edilmek Fiil