come over shy

  1. Fiil birden bire utanmak
  2. Fiil birden bire utangaçlığa bürünmek