come through something

  1. Fiil birşeyi atlatmak
  2. Fiil birşeyden kurtulmak
  3. Fiil birşeyin etkilerinden kurtulmak
  4. Fiil birşeyden sonra düze çıkmak
birşeyi sağlamak Fiil
ihtiyaç duyulan birşeyi sağlamak Fiil
birşeyi yetiştirmek Fiil