come to a head

  1. (a) olgunlaşmak, (b) dönüm noktasına varmak, (c) baş vermek.
  2. (a) (sivilce vb.) cerahat toplamak, (b) hâd safhaya ulaşmak, buhranlı bir aşamaya girmek.
    The international
    crisis came to a head and war was declared.
    Now matters are comig to a head: Şimdi işler gerginleşiyor/ hâd safhaya giriyor (Şimdi dananın kuyruğu kopacak).
apsenin baş vermesi