come to grief

 1. (a) başı derde girmek, güçlükle karşılaşmak, (b) başarısızlığa uğramak, (c)
  come to grief over … : … için kederlenmek.
 2. (a) felakete uğramak, ıstıraba duçar olmak, belasını bulmak.
  She rode fast down the hill but came
  to grief and fell. (b) başarısızlığa/akamete/husrana uğramak,
  mec. suya düşmek.
  Although he worked hard, his plan came to grief.