come to naught

  1. boşa gitmek, heba olmak, sonuçsuz olmak/kalmak.
  2. boşa çıkmak, suya düşmek, akamete uğramak.
    Her efforts came to naught = nought: Bütün çabaları boşa çıktı.