come to terms with ...

(a) uzlaşmak, anlaşmak, (b) teslim olmak, kabul etmek.